Hauptinhalt

Hasznos információk az önálló vállalkozók számára

Önálló munka

Ha Németországban, ill. Szászországban kíván önállóan dolgozni, akkor meg kell nézni, hogy van-e az adott foglalkozásra bejelentési kötelezettség. Létezik több portál, ahol a pontos eljárásnak utána lehet nézni, pl.: www.wir-gruenden-in-deutschland.de vagy www.bmwi-wegweiser.de .

A kereső tevékenységet az illetékes hivatalnál be kell jelenteni. Ott be kell mutatnia az aktuális bejelentkezési igazolást és a kitöltendő nyomtatványon meg kell adni minden adatot a tevékenységre és az iparűzésre vonatkozóan. Ennek díja városonként eltérő, általában 15 és 65 euró között van. 

A foglalkozás űzéséhez adószám szükséges, amit a pénzügyigazgatóság ad ki. Az adószámra rendszerint 4-6 hetet kell várni.

Minden elvégzett megbízásra köteles számlát kiállítani. A számlán mindig szerepelnie kell az alábbiaknak: a vállalkozás és a megbízó címe, adószám, tevékenység fajtája, az összeg leszámlázása és 19% áruforgalmi adó vagy a megjegyzés, hogy a szállító kisvállalkozóként mentesül az áruforgalmi adó alól (22.000 euró alatti éves bevételig).

Önállóként köteles minden bevételről és kiadásról könyvelést vezetni. Minden évben adónyilatkozatot kell a pénzügyigazgatóságnak leadni (függetlenül attól, hogy volt-e nyeresége avagy nem).

Ha fő lakóhelyét Németországba helyezte át, akkor itt alapvetően betegbiztosítási kötelezettsége van. Választhat a privát és az állami betegbiztosítás között.

Ha másik EU/EGT tagállamban vagy Svájcban kisiparosként üzeme van, és átmeneti munkákat kíván Németországban elvégezni, akkor bizonyos szabályozásokra figyelnie kell. Ebben az esetben az átmeneti és alkalmankénti szolgáltatások nyújtása megengedett. Ehhez bizonyos előfeltételeknek kell teljesülniük, ha engedélyköteles mesterségről van szó. Az engedélyköteles mesterség folytatását be kell jelenteni a kisipari kamaránál.

A nem engedélyköteles kisipari vagy kézműipari tevékenységek önálló végzését Németországban nem kötik semmilyen szakmai képesítéshez. Külföldi üzemek tehát végezhetik ezeket a munkákat anélkül, hogy előtte a kisipari kamaránál előfeltételeket kellene igazolni vagy a tevékenységet be kellene jelenteni.

A témával kapcsolatban bővebb információk találhatók az alábbi címeken is:

Látszat önállóság

Látszat önállóság akkor áll fenn, ha valaki a szerződése alapján ugyan önálló szolgáltatást vagy üzemi munkát teljesít egy idegen vállalkozás számára, ténylegesen azonban munkaviszonyban nem önálló munkákat végez. Sok szabadúszó és önálló esetében valójában látszat önállóságról van szó - csak nem tudnak róla. Ennek jogi és sokba kerülő következményei lehetnek.
Ha a hatóságok megállapítják, hogy látszat önállóként dolgozik, utólagosan besorolják munkavállalónak. A megbízónak visszamenőlegesen meg kell fizetnie minden társadalombiztosítási járulékot és kereseti adót, saját magának is be kell fizetnie utólag a rá eső társadalombiztosítási járulékot (max. 3 hónap). Előfordulhat, hogy pénzbírságot is kell fizetnie, a megbízót nagyon magas pénzbírság is fenyegetheti.
Aki önálló, az a saját főnöke, a munkavállalóval ellentétben nem kap utasításokat. Egy bizonyos munka elvégzését fizetik ki neki, nem a munkaidejét. A munka díja a megbízóval alku tárgyát képezi. Maga dönti el, hogy mikor megy szabadságra. A megbízótól sem fizetett szabadságot sem, fizetett betegszabadságot nem kap.
Az önállónak számlát kell írnia, saját munkahelyet tart fenn, szerszámait és munkaanyagait maga vásárolja, a szállítást is maga intézi.
Ha gyanítja vagy bizonytalan, hogy látszatra önállóként foglalkoztatják-e, keressen fel tanácsadó irodát!
A témával kapcsolatban bővebb információk találhatók az alábbi címen:

zurück zum Seitenanfang