Hauptinhalt

Informații utile pentru lucrătorii independenți

Activităţile independente

Dacă vreţi să desfăşuraţi activităţi independente în Germania, verificaţi întâi dacă e necesară autorizarea acestora. O serie de informaţii utile în acest sens veţi găsi pe diverse portalului, cum ar fi  wir-gruenden-in-deutschland.de sau bmwi-wegweiser.de .

Activitatea profesională (»Gewerbe«) va trebui avizată de autorităţile de profil (»Gewerbeamt«) din localitatea în care aveţi domiciliul. Acolo va trebui să vă prezentaţi cu adeverinţa de luare în evidenţa populaţiei (»Meldebescheinigung«) şi să completaţi un formular cu datele privind activitatea şi profesia pe care o exercitaţi. Taxele diferă de la oraş la oraş, acestea variind între 15 şi 65 de euro. 

Pentru a exercita o activitate profesională aveţi nevoie de un cod fiscal (»Steuernummer«), pe care-l veţi primi de la administraţia financiară locală (»Finanzamt«). Codul fiscal se obţine de regulă în 4-6 săptămâni.

Pentru fiecare comandă pe care o executaţi sunteţi obligat să întocmiţi o factură. Factura trebuie să conţină obligatoriu următoarele informații: - adresa firmei şi a beneficiarului, codul fiscal, numărul facturii, lucrarea executată, contravaloarea lucrării şi 19% TVA, resp. menţiune cu privire la scutirea de TVA a micilor întreprinzători (dacă cifra totală de afaceri nu depăşeşte 22.000 euro/an).

Persoanele fizice autorizate (PFA) sunt obligate să ţină contabilitatea pentru toate veniturile şi cheltuielile efectuate. Sunteţi obligaţi să depuneţi în fiecare an o declaraţie fiscală la autorităţile financiare (indiferent dacă aţi realizat profituri sau nu).

Dacă vreţi să vă stabiliţi în Germania, trebuie să aveţi aici o asigurare de sănătate. Pentru aceasta veţi putea alege între o casă de asigurare de sănătate privată, sau de stat.

Dacă sunteţi persoană fizică autorizată într-un stat membru al UE/SEE sau în Elveţia şi vreţi să executaţi temporar lucrări în Germania, trebuie să respectaţi anumite reguli speciale. Aveţi dreptul să prestaţi servicii, temporar şi ocazional. Pentru aceasta trebuie să îndepliniţi anumite condiţii, dacă prestaţi activităţi cu autorizaţie obligatorie. Pentru exercitarea unor activităţi cu autorizaţie obligatorie trebuie să vă înscrieţi la Camera Meşteşugarilor (»Handwerkskammer«).

Activităţile independente în domenii în care nu e necesară o autorizaţie obligatorie, sau care asimilate activităţilor meşteşugăreşti nu presupun o anumită calificare profesională. Firmele străine pot de aceea să exercite astfel de activităţi fără să fie obligate să prezinte dinainte dovezile necesare la Camera Meşteşugarilor sau să obţină avizele necesare.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la această temă vezi:

PFA-ul aparent

PFA-ul aparent este o persoană fizică autorizată care, în baza unor contracte încheiate anterior, furnizează servicii şi execută lucrări în mod independent pentru o altă întreprindere, dar în realitate are activităţi neindependente într-un anumit raport de muncă. Există numeroşi liber profesionişti sau PFA-uri care în realitate sunt doar aparent independenţi - fără însă să ştie acest lucru. Persoanele aflate în această situaţie sunt ameninţate cu sancţiuni grave.

Dacă autorităţile constată că sunteţi un PFA aparent, vă vor încadra retroactiv în categoria angajaţilor. Beneficiarul lucrărilor executate de dvs. va trebui să achite retroactiv toate cotizaţiile la asigurările sociale şi impozitul pe salariu, iar dvs. va trebui să vă achitaţi partea revenită angajatului din cotizaţiile respective (cel mult 3 luni). În anumite cazuri, aceste PFA-uri vor fi sancţionate contravenţional, iar beneficiarii vor primi amenzi chiar foarte mari.

Persoanele fizice autorizate sunt patroni de firmă, în comparaţie cu angajaţii, care primesc dispoziţii din partea firmei. PFA-urile sunt plătite pentru o anumită lucrare, nu pentru timpul de lucru consumat. Preţul pentru lucrarea respectivă se negociază cu beneficiarul. PFA-ul poate hotărî singur dacă şi când îşi ia concediu. PFA-ul nu primeşte de la beneficiar alocaţie de concediu sau de boală.

Persoanele care lucrează independent trebuie să întocmească singure facturile, să aibă un birou, să-şi cumpere singure sculele, instrumentele, materialele de lucru necesare şi să se ocupe singure de transportul la locul de muncă.

Dacă aveţi impresia că îndepliniţi criteriile unui PFA aparent, sau dacă nu sunteţi sigur pe asta, se recomandă să vă adresaţi unui centru de consultanţă!

Pentru informaţii suplimentare referitoare la această temă vezi:

zurück zum Seitenanfang