Témata portálu

Schnelleinstieg der Portalthemen

  Poradna pro zahraniční zaměstnance v Sasku
  Poradenství – Pracovní právo - Práce - Sociální Zabezpečení
  Hlavní obsah

  Vzhledem k aktuální situaci související s Covid-19 bude individuální poradenství BABS nabízeno pouze telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. Kanceláře v Drážďanech a Lipsku budou až do odvolání prozatím pro osobní rozhovory uzavřené. Jakmile se epidemiologická situace znormalizuje, budeme vás o návratu k běžnému provozu informovat na našich webových stránkách a facebookovém profilu.

  Legální práce za férových podmínek a rovné zacházení se všemi zaměstnanci v Sasku. To je motto, se kterým podporujeme pracovnice a pracovníky z jiných členských států Evropské unie, kteří vykonávají nebo konkrétně plánují pracovní činnost v Sasku.

  V centru pozornosti našeho poradenství jsou otázky týkající se pracovního práva (pracovní smlouva, nárok na mzdu/minimální mzda, pracovní doba, nárok na dovoelnou, výpověď, pracovní úrazy, rozdíly mezi pravou a tzv. zdánlivou samostatně výdělečnou činností, mobbing/diskriminace apod.) a sociálního práva (přídavky na děti, nezaměstnanost/podpora v nezaměstnanosti, zdravotní pojištění, důchodové pojištění, pro případ péče nebo úrazové pojištění, rodinné dávky apod.).

  Nabízíme osobní, telefonické nebo písemné poradenství v následujících jazycích: němčina, čeština, polština, slovenština, maďarština, rumunština a angličtina.

  Naše poradenství je bezplatné, avšak nezahrnuje právnické či soudní zastupování.

  Poradna pro zahraniční zaměstnance v Sasku (BABS) je iniciativou Saského státního ministerstva pro hospodářství, práci a dopravu a je financována z daňových prostředků na základě rozpočtu schváleného poslanci Saského zemského sněmu.

  zpět na začátek stránky