Główna treść

Przydatne informacje dla osób samozatrudnionych

Praca na własny rachunek

Jeżeli chcesz pracować w Niemczech (w Saksonii) na własny rachunek, powinieneś sprawdzić, czy musisz założyć działalność gospodarczą (Gewerbe). Istnieją różne portale, na których możesz znaleźć informacje, jak to się dokładnie odbywa, np. wir-gruenden-in-deutschland.de lub bmwi-wegweiser.de .

Działalność gospodarczą musisz zgłosić we właściwym urzędzie (Gewerbeamt) w swoim miejscu zamieszkania. Tam musisz przedłożyć aktualne zaświadczenie o zameldowaniu i wypełnić formularz, w którym podać musisz wszystkie dane dot. wykonywanej działalności. Opłaty są różne w zależności od miasta i wynoszą między 15 a 65 euro. 

By prowadzić działalność gospodarczą potrzebujesz numeru podatkowego (Steuernummer), który otrzymasz od urzędu skarbowego. Z reguły otrzymanie numeru podatkowego trwa od 4 do 6 tygodni.

Zobowiązany jesteś do wystawiania faktury za każde wykonane przez Ciebie zlecenie. Faktura musi zawierać zawsze następujące dane - adres działalności gospodarczej i zamawiającego, numer podatkowy, numer faktury, rodzaj czynności, rozliczenie kwoty i 19 % podatku VAT lub wzmiankę, że działalność gospodarcza prowadzona jest jako mały przedsiębiorca (Kleinunternehmer) i zwolniona jest z podatku VAT (obrót nie przekracza 22.000 euro/rok).

Jako samozatrudniony zobowiązany jesteś do prowadzenia księgowości z wszystkich przychodów i wydatków. Co roku musisz składać w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe (niezależnie od tego, czy osiągnąłeś zysk czy nie).

Jeżeli przeniosłeś swój ośrodek interesów życiowych do Niemiec, to co do zasady podlegasz tu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Możesz wybierać między zgłoszeniem się do prywatnego albo ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli jako rzemieślnik pochodzisz z innego kraju UE/EOG lub Szwajcarii, masz tam zakład i chcesz wykonywać przejściowe prace w Niemczech, musisz przestrzegać pewnych regulacji. Dozwolone jest dla Ciebie tymczasowe i okazjonalne świadczenie usług. W tym celu musisz spełnić określone warunki, jeżeli mamy do czynienia z rzemiosłem wymagającym zezwolenia. Wykonywanie rzemiosła wymagającego zezwolenia musisz zgłosić w Izbie Rzemieślniczej.

Praca na własny rachunek w rzemiośle niewymagającym zezwolenia lub działalność podobna do rzemiosła nie wymaga w Niemczech określonych kwalifikacji zawodowych. Dlatego zagraniczne zakłady mogą wykonywać te prace nie musząc dokumentować Izbom Rzemieślniczym określonych przesłanek czy też nie musząc zgłaszać im swej działalności.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz też na stronie:

Pozorne samozatrudnienie

Pozorne samozatrudnienie występuje wtedy, gdy ktoś co prawda zgodnie z umową świadczy usługi na rzecz obcego przedsiębiorstwa, jednak faktycznie wykonuje niesamodzielne prace w stosunku pracy. Wiele osób wykonujących wolny zawód i samozatrudnionych, w rzeczywistości jest pozornie samozatrudnionych - i o tym nie wie. Może nieść to za sobą prawne i drogie konsekwencje.

Jeżeli władze stwierdzą, że pracujesz jako pozornie samozatrudniony, zakwalifikują Cię z mocą wsteczną jako pracownika. Zleceniodawca będzie musiał opłacić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy, a Ty sam będziesz zmuszony dopłacić swój udział w składkach na ubezpieczenia społeczne (maksymalnie 3 miesiące wstecz). Może się zdarzyć, że będziesz musiał zapłacić wtedy grzywnę, a Twojemu zleceniodawcy grozi nawet bardzo wysoka grzywna.

Osoby samozatrudnione są sobie same szefami, w przeciwieństwie do pracowników nie otrzymują poleceń. Są opłacani za określone dzieło, nie za swój czas pracy. Cenę za swe dzieło negocjują ze zleceniodawcą. Sami decydują, kiedy biorą urlop. Nie otrzymują od swego zleceniodawcy ani wynagrodzenia urlopowego, ani chorobowego.

Osoby samozatrudnione muszą wystawiać faktury, utrzymują swą siedzibę, muszą sami kupować swe narzędzia czy materiał do pracy, zapewniają też sobie transport.

Jeżeli podejrzewasz, że pracujesz jako pozornie samozatrudniony lub nie jesteś tego pewien, to powinieneś zwrócić się do placówki doradczej!

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie:

powrót na początek strony