Główna treść

Przydatne informacje dla pracowników delegowanych

Co oznacza delegowanie?

Jeżeli Twój pracodawca wysyła Cię na ograniczony okres czasu do innego kraju unijnego, to uważa się Ciebie za pracownika delegowanego. Wtedy obowiązują Cię regulacje unijne dotyczące delegowania pracowników. Masz umowę o pracę ze swym pracodawcą w kraju zamieszkania i pracujesz u niego w swym kraju zamieszkania. Wysyła Cię na ograniczony okres czasu do Niemiec (do Saksonii), by zrealizować określone zlecenie, które uzgodnił z niemieckim przedsiębiorstwem.

Które prawo pracy obowiązuje?

Obowiązuje Cię prawo pracy Twojego kraju rodzinnego. Dodatkowo pracowników delegowanych obowiązuje kilka niemieckich przepisów prawnych.

Płaca minimalna – Twój pracodawca w kraju rodzinnym musi w każdym wypadku płacić Ci płacę minimalną obowiązującą w Niemczech! Dla pracowników delegowanych istotna jest ustawowa płaca minimalna oraz branżowe płace minimalne z układów zbiorowych. Ustawowa płaca minimalna wynosi od 1.stycznia 2022 r 9,82 euro brutto i od 1.lipca 2022 będzie wynosić 10,45 euro brutto. Płace minimalne z układów zbiorowych są w kilku branżach jeszcze wyższe (patrz punkt Użyteczne informacje dla pracowników – wynagrodzenie).

Maksymalny czas pracy – W myśl ustawy nie możesz pracować więcej niż 8 godzin dziennie. 10 godzin dozwolone jest tylko wtedy, jeżeli w ciągu pół roku średnio pracujesz nie więcej niż 8 godzin dziennie. Masz prawo do przerwy – co najmniej 30 minut, jeżeli pracujesz od 6 do 9 godzin oraz co najmniej 45 minut, jeżeli pracujesz ponad 9 godzin.

Minimalny czas odpoczynku – Po zakończeniu pracy musisz mieć co najmniej 11 godzin (w wyjątkowych przypadkach 10 godzin) odpoczynku, zanim ponownie zaczniesz pracować.

Minimalny roczny wymiar urlopu – Przysługuje Ci płatny urlop w wymiarze co najmniej 20 dni w roku w przypadku 5-dniowego tygodnia pracy lub co najmniej 24 dni w roku w przypadku 6-dniowego tygodnia pracy.

Ochrona macierzyństwa – Kobiety w czasie ciąży posiadają ochronę przed zwolnieniem. W okresie od 6 tygodni przed do 8 tygodni po urodzeniu obowiązuje zakaz zatrudnienia.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Również dla Twojego stanowiska pracy obowiązują przepisy, których musi przestrzegać pracodawca, by zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy.

Gdzie jestem ubezpieczony?

Do 24 miesięcy pozostajesz ubezpieczony w swym kraju rodzinnym. Musisz to w Niemczech udokumentować przy pomocy zaświadczenia A1. O wystawienie tego formularza wnioskować musi Twój pracodawca we właściwym miejscowo zakładzie ubezpieczeń społecznych w Twoim kraju rodzinnym. Formularz A1 zaświadcza niemieckim władzom, że jesteś prawidłowo oddelegowany. Trzeba go przedkładać w przypadku kontroli. Twój stosunek pracy w kraju rodzinnym nadal obowiązuje z wszystkimi prawami i obowiązkami. Twój pracodawca w dalszym ciągu opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jeżeli Twoje oddelegowanie miałoby trwać ponad 24 miesiące, to Twój pracodawca od 25. miesiąca musi odprowadzać za Ciebie składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech.

Podatek dochodowy

Jeżeli pracujesz przejściowo w Niemczech więcej niż 183 dni, musisz płacić podatek dochodowy w urzędzie skarbowym w Niemczech. Ty lub Twój pracodawca musi zarejestrować Cię w miejscowym urzędzie skarbowym w Niemczech.

Na co muszę uważać?

Oddelegowanie nie jest poprawne, jeżeli

  • nie posiadasz ważnego zaświadczenia A1.
  • do tej pracy zostałeś zrekrutowany i zatrudniony dopiero w Niemczech.
  • Twoja firma nie działa w kraju rodzinnym (firma działająca na zasadzie skrzynki pocztowej).
  • swe instrukcje/polecenia otrzymujesz od pracowników niemieckiego przedsiębiorstwa.
  • pracujesz ponad 24 miesiące w Niemczech, bez odprowadzania za Ciebie tutaj składek na ubezpieczenie społeczne.
  • nie wypłaca Ci się ustawowej płacy minimalnej czy też wiążącej branżowej płacy minimalnej.
powrót na początek strony