Tematy portalu

Schnelleinstieg der Portalthemen

  Główna treść

  Legalna praca na uczciwych warunkach i równe traktowanie wszystkich pracowników w Saksonii. Pod tym hasłem wspieramy zagranicznych pracowników z innych krajów członkowskich UE, którzy wykonują pracę w Saksonii lub konkretnie to planują.

  W centrum uwagi naszego doradztwa znajdują się kwestie prawa pracy (umowa o pracę, przysługujące wynagrodzenie/płaca minimalna, czas pracy, urlop, wypowiedzenie, wypadki przy pracy, różnice między prawdziwym a pozornym samozatrudnieniem, mobbing/dyskryminacja itd.) i prawa socjalnego (zasiłek rodzinny, bezrobocie/zasiłek dla bezrobotnych, ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie wypadkowe, świadczenia rodzinne itd.)

  Oferujemy doradztwo osobiste, telefoniczne oraz pisemne w języku niemieckim, czeskim, polskim, słowackim, węgierskim, rumuńskim i angielskim.

  Nasze doradztwo jest dla Państwa bezpłatne. Doradztwo nie obejmuje reprezentacji przed sądem.
  Placówka doradcza dla zagranicznych pracowników w Saksonii jest inicjatywą Saksońskiego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Transportu i jest finansowana z podatków w oparciu o budżet uchwalony przez posłów do Saksońskiego Landtagu.

   

  powrót na początek strony